Nadrozmerná preprava

Nadrozmerná preprava

Ak Váš tovar prekračuje dĺžku 16,5 metra, či šírku 2,5 metra alebo výšku nad 3,5 metra, pomôžeme Vám ho prepraviť s dodržaním bezpečnostných postupov a vybavením potrebných povolení. Dôkladne sa naplánuje trasa nadrozmernej prepravy, zabezpečí priechodnosť a sprievodné vozidlá.

nadrozmerná preprava
preprava nadrozmerného nákladu
nadrozmerná preprava

Ako prebieha proces nadrozmernej prepravy?

1. Objednávka prepravy nadrozmerného nákladu
Objednávka našich služieb a dohodnutie detailov kontraktu
2. Vyzdvihnutie nadrozmerného tovaru
Váš tovar je vydvihnutý na vopred dohodnutom mieste a čase
3. Doprava
Logistická doprava tovaru podľa presných podmienok
4. Doručenie
Doručenie tovaru na zmluvné miesto doručenia podľa dohodntých podmienok
5. Odozva
Po doručení tovaru je klient notifikovaný
6. Prepravná dokumentácia pre nadrozmerný náklad
Odoslanie kompletnej prepravnej dokumentácie klientovi

Dôležité dokumenty pre nadrozmernú prepravu

ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
Stiahnuť
Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o preprave veci
Stiahnuť
ADR
Európska dohoda o cestnej preprave nebezpečných vecí
Stiahnuť
Incoterms
Incoterm - medzinárodné obchodné podmienky.
Stiahnuť
Dohovor CRM
Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR)
Stiahnuť