Spoločnost Rainbow Logistics

Spoločnosť Rainbow Logistics s.r.o

Spoločnosť Rainbow Logistics s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici bola založená v roku 2008. Našou hlavnou činnosťou je poskytovanie zasielateľských, dopravných a logistických služieb v medzinárodnej a vnútroštátnej nákladnej cestnej doprave.

Našou snahou je zabezpečiť dlhodobú úspešnosť spoločnosti, finančnú stabilitu a popredné postavenie na trhu. Dovolíme si konštatovať, že naša pozícia na slovenskom trhu sa čím ďalej, tým viac upevňuje, pričom zaznamenávame trvalý rast objemu prepráv. Poistenie zodpovednosti zasielateľa máme uzatvorené v poisťovni W.DROEGE & Co.GmbH & Co.KG-Hamburg do výšky 250 000 Eur.

Rainbow Logistics Vám ponúka
  • Dlhoročné skúsenosti v doprave
  • Spoľahlivosť
  • Rýchle riešenie objednávok
  • Flexibilitu
  • Konkurencieschopné ceny
  • Profesionálny a individuálny prístup
  • Sme členom zväzu logistiky a zasielateľstva slovenskej republiky

Sme členom

Hrdo sponzorujeme

Dôležité dokumenty

ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
Stiahnuť
ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
Stiahnuť
Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o preprave veci
Stiahnuť
ADR
Európska dohoda o cestnej preprave nebezpečných vecí
Stiahnuť
Incoterms
Incoterm - medzinárodné obchodné podmienky.
Stiahnuť
Dohovor CRM
Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR)
Stiahnuť