Preprava chladeného tovaru

Preprava chladeného tovaru

Pri preprave chladeného tovaru využívame vozidlá s izotermickými nadstavbami a chladiacimi či mraziacimi agregátmi s teplotou od -25°C do +25°C.
Vaše potraviny, kvetiny či chemické produkty zostanú tak v bezpečí.

Preprava chladeného tovaru
Preprava tovaru chladeného
Preprava chladeneho tovaru vnutrostatne aj do zahranicia

Ako prebieha proces prepravy chladeného tovaru?

1. Objednávka prepravy chladeného tovaru
Objednávka našich služieb a dohodnutie detailov kontraktu
2. Vyzdvihnutie tovaru
Váš tovar je vydvihnutý na vopred dohodnutom mieste a čase
3. Doprava
Logistická doprava tovaru podľa presných podmienok
4. Doručenie
Doručenie tovaru na zmluvné miesto doručenia podľa dohodntých podmienok
5. Odozva
Po doručení tovaru je klient notifikovaný
6. Prepravná dokumentácia pre prepravu chladeného tovaru
Odoslanie kompletnej prepravnej dokumentácie klientovi

Dôležité dokumenty pre prepravu chladeného tovaru

ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
Stiahnuť
Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o preprave veci
Stiahnuť
ADR
Európska dohoda o cestnej preprave nebezpečných vecí
Stiahnuť
Incoterms
Incoterm - medzinárodné obchodné podmienky.
Stiahnuť
Dohovor CRM
Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR)
Stiahnuť