Vnútroštátna preprava tovaru

Vnútroštátna preprava tovaru

Komplexné zabezpečenie vnútroštátnych logistických služieb. Vy nám poviete čo treba previezť, my to doručíme. V rámci vnútroštátnej prepravy sa zameriavame zväčša na celovozové prepravy 13,6 ldm plachtových návesov, či frigo boxov od 18 do 25 ton. Možnosť výmeny paliet.

vnútroštátna preprava tovaru
vnutrostatne prepravne sluzby
vnutrostatna preprava po slovensku

Proces vnútroštátnej dopravy

1. Objednávka vnútroštátnej prepravy
Objednávka našich služieb a dohodnutie detailov kontraktu
2. Vyzdvihnutie tovaru
Váš tovar je vydvihnutý na vopred dohodnutom mieste a čase
3. Doprava
Logistická doprava tovaru podľa presných podmienok
4. Doručenie
Doručenie tovaru na zmluvné miesto doručenia podľa dohodntých podmienok
5. Odozva
Po doručení tovaru je klient notifikovaný
6. Vnútroštátna prepravná dokumentácia
Odoslanie kompletnej prepravnej dokumentácie klientovi

Dôležité dokumenty pre vnútroštátnu prepravu

ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
Stiahnuť
Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o preprave veci
Stiahnuť
ADR
Európska dohoda o cestnej preprave nebezpečných vecí
Stiahnuť
Incoterms
Incoterm - medzinárodné obchodné podmienky.
Stiahnuť
Dohovor CRM
Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR)
Stiahnuť