casopis
 

PROFIL FIRMY

Spoločnosť Rainbow Logistics s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici bola založená v roku 2008. Našou hlavnou činnosťou je poskytovanie zasielateľských, dopravných a logistických služieb v medzinárodnej a vnútroštátnej nákladnej cestnej doprave.

Našou snahou je zabezpečiť dlhodobú úspešnosť spoločnosti, finančnú stabilitu a popredné postavenie na trhu. Dovolíme si konštatovať, že naša pozícia na slovenskom trhu sa čím ďalej, tým viac upevňuje, pričom zaznamenávame trvalý rast objemu prepráv. Poistenie zodpovednosti zasielateľa máme uzatvorené v poisťovni W.DROEGE & Co.GmbH & Co.KG-Hamburg do výšky 250 000 Eur.

KONTAKT

Rainbow Logistics s.r.o.

Komenského 18/B
97401 Banská Bystrica
Slovakia

Mobil: +421 905 863 460
Tel./Fax: +421 48 270 17 13, +421 48 418 21 41
Tel.: +421 948 560 060, +421 917 108 451,          +421 948 560 061
E-mail: