Preprava odpadov

Preprava odpadov

Preprava odpadov hlinikovými a oceľovými sklápačmi/hardox, posuvnou podlahou/walkingflor. Preprava všetkých druhy tuhých odpadov v rámci EÚ ale aj do tretích krajín. Farebné kovy, šrot, plasty, papier, elektroodpad, pneumatiky, TAP tuhé alternatívne palivo, ADR odpad

Preprava tovaru chladeného

Ako prebieha proces prepravy odpadu?

1. Objednávka prepravy odpadu
Objednávka našich služieb a dohodnutie detailov kontraktu
2. Vyzdvihnutie odpadu
Odpad je vydvihnutý na vopred dohodnutom mieste a čase
3. Doprava
Logistická doprava tovaru podľa presných podmienok
4. Doručenie
Doručenie odpadu na zmluvné miesto doručenia podľa dohodntých podmienok
5. Odozva
Po doručení tovaru je klient notifikovaný
6. Prepravná dokumentácia pre prepravu odpadu
Odoslanie kompletnej prepravnej dokumentácie klientovi

Dôležité dokumenty pre prepravu chladeného tovaru

ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
Stiahnuť
Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o preprave veci
Stiahnuť
ADR
Európska dohoda o cestnej preprave nebezpečných vecí
Stiahnuť
Incoterms
Incoterm - medzinárodné obchodné podmienky.
Stiahnuť
Dohovor CRM
Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR)
Stiahnuť